Rozpočet pro koupi nemovitosti je tou základní otázkou, kterou bychom se měli zabývat jako první. 

Jsme ochotní zaplatit za budoucí nemovitost? A kolik?

Při koupi nemovitosti musíme začít rozpočtem a pak můžeme pokračovat ve vyjasňování dalších priorit. Abychom si mohli stanovit náš rozpočet, musíme nejprve zjistit náš finanční stav, aktuální i budoucí. Na jaké finance můžeme dosáhnout například z  prodeje jiné nemovitosti, kolik máme úspor a jaké máme možnosti při dosažení půjčky. Dnes nejčastěji využíváme hypotéky a úvěry od finančních institucí.

Jak získat přehled o našich možnostech ohledně hypotéky?

V první řadě zajdeme do naši banky, kde máme vedený účet a kde nás už dobře znají. Požádáme o namodelování našeho úvěru, poskytneme základní údaje o naši rodinné situaci, příjmech, výdajích. Dostaneme indikativní nabídku úvěru, kde bude stanovená maximální výška úvěru, který bychom mohli od banky získat. Na nabídce také bude uveden náš úrok, doba fixace a počet let splacení. Po dosažení těchto základních informací můžeme začít pracovat s daty od naší banky.

Pokud chcete získat co nejlepší podmínky, připravte si dostatečný čas a nervy pro komunikaci s bankami a finančními poradci. Tomuto tématu se podrobně budeme věnovat v dalších dílech.

Běžná výška profinancování naši nemovitosti se dnes pohybuje okolo 85% až 90% z hodnoty kupované nemovitosti. Některé finanční instituce ještě stále posykují vybraným klientům na vybrané nemovitosti i 100% profinancovaní. No pro získání takového úvěru se pro náročnost nemůžeme spoléhat. Proto potřebujeme mít k dispozici i doplňkově financovaní, které bychom měli krýt z vlastních zdrojů.

Vlastní zdroje většinou pozůstávají z hotovosti (úspory, půjčky od rodiny a známých), spotřební úvěr.