Umění kompromisu Vám pomůže přejít touto fází rychle a s pozitivním výsledkem.
Seznam kritérií pro výběr Vaši nemovitosti by měl být natolik rozsáhlý, aby mohl být flexibilní a mohl se měnit. Pokud ovšem netrváte na každém kritériu v seznamu, což je dobře.
Každý seznam by měl obsahovat alespoň 5 základních kritérií, jež by na našem seznamu určitě neměly chybět.

Lokalita

Lokalita je hlavním bodem v našem seznamu, ale také ho můžeme za určitých okolností  měnit na základě našich priorit. Lokalita je kritériem, které je mimo Vaši kontroly.

Definice lokality, kde jsou pro nás hlavním požadavkem infrastruktura, prostředí, sousedé, klima, se vyvíjí jen s malým přičiněním z Vaši strany. Je tedy potřebné nahlížet na lokalitu z dlouhodobého hlediska.  Jak bude lokalita vypadat v horizontu  10ti až 20ti let.

Mezi základní parametry,  které bychom  měli mít na zřeteli, a které určují aktuální a budoucí hodnotu lokality je hlavně množství a perspektiva pracovních míst, dostupnost a kvalita škol, životní prostředí a bezpečnost,  a v neposlední řadě trávení volného času. Proto je každá lokalita a její lukrativní hodnota určena pracovními příležitostmi a kvalitou života.

Významnost lokality si ukážeme na situaci pana Slaného. Pan Slaný si koupil dům 30 kilometrů od Olomouce. Na vesnici je krásná příroda, klid a čisté ovzduší. Starší rodinný dům pan Slaný s manželkou koupil za 2,5 mil. Kč.  Podobny dům přímo ve městě, kde mají pan Slaný a jeho manželka blízko do práce, stoji okolo 5 mil. Kč. Z časového hlediska je doprava do práce méně časově náročná jak z domova, ze kterého jezdí dnes, ale dopravní situace ve městě je proměnlivá a tak časový deficit není až tak výrazný.
Pro ilustraci, při denním docházení 1 autem do vzdálenosti 30 km se nám měsíční náklady šplhají na sumu minimálně 3600 Kč. Ročně to dělá 43 200 Kč, což není malá částka. Proto je potřebné určit si priority, zda chceme žít ve velkoměstě nebo na vesnici a pobírat výhody a nevýhody, které k nim neodmyslitelně patří. Při dojíždění z vesnice musíme počítat  s časem stráveným na cestách, který nám bohužel nikdo nevrátí.

Pokud si to na závěr vše spočítáme, jen za provoz auta může rodina Slaných dávat měsíčně 3600kč, nebo dá více na hypotéku a zůstane jim majetek a více času, který mohou strávit jako rodina pospolu. Nebo se můžete rozhodnout  pro výhody obce a k nákladům 3600 Kč měsíčně musíte vzít do úvahy opotřebení auta, servis a  procestovaný čas. Ovšem jak už bylo několikrát zmíněno, vše závisí na prioritách každého z Vás.

O dalších klíčových parametrech na našem seznamu kritérií se zmíníme v další části.