kontrola-nemovitostiJestliže kupujete nemovitost, na trhu realit střetnete mnoho prodejců. Ti Vám dají vybrat ze své nabídky, ale o samotné nemovitosti nevědí téměř nic. Využívají různých praktik a taktik, abyste v konečném důsledku koupili to, co vlastně ani nechcete.

Pokud kupujete nemovitost a nepohybujete se na realitním trhu, jistě oceníte Naše služby, služby, které Vám pomohou ke spokojenému nákupu, Bez toho, aniž byste se spálili.

Zkontrolujeme technický stav nemovitosti. Obeznámíme Vás s historií a se samotným stavem nemovitosti.Odhadneme náklady na odstranění vad a rizik, aby nemovitost byla ve Vámi požadovaném stavu.
 

 

ODBORNOST a NEZÁVISLOST

Pokud je inspektor navázán na realitní síť, padá jeho NEZÁVISLOST.
Pokud inspektor nemá dlouhodobé zkušenosti v oboru, padá jeho ODBORNOST.

Při kupi nemovitosti Vás naše služby budou stát pár tisíc korun. My Vám ušetříme statisíce. Vybojujeme Vám SLEVU a z dané slevy, nás vyplatíte v %. V konečném důsledku Vás to nestálo nic a ještě jste ušetřili.

Nejsme žádná franschiza ani žádný partner realitní kanceláře. Nejsme realitka, jsme společnost, která pomáhá kupujícím a snaží se vylepšit poměry na trhu s nemovitostmi. Jsme protistrana realitních kanceláří.

Provedení komplexní technické kontroly stavu nemovitosti totiž přináší výhody pro kupujícího, kterému dává jistotu dobré investice, snížení investičního rizika, ale i možnost vyjednání nižší kupní ceny.


Kontrola probíhá v těchto bodech:

  • Statické posouzení

  • Hydroizolace objektu

  • Průkaz energetické náročnosti budovy

  • Hlukové posouzení

  • Prověření plnění bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků

  • Posouzení stavu povrchů a podlah, stěn a podobně

  • Stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody)Kontrolor nemovitosti je služba, která kupujícím otevírá oči a šetří mnoho finančních prostředků.

Dům bez kontroly je jako koupit vůz bez technické prohlídky.

Při komplexní kontrole se zkoumají stavební technologie a materiály.

Máme zkušenosti v oblasti posuzování staveb a jejich technického stavu.

Jedná se o jednu ze základních služeb, které jsou poskytovány při nákupu nemovitosti.

Služba je vhodná pro všechny, kdo uvažují o pořízení jakékoliv nemovitosti, ať se jedná o byt či dům nebo pozemek. 

Zákazník obdrží odbornou zprávu, která mu napomůže ke správnému rozhodnutí. Zpráva obsahuje soupis všech vad nemovitosti včetně návrhu na jejich odstranění, a také rozpočet na tyto nezbytné opravy. Neméně důležitou součástí je také odhad optimální prodejní ceny nemovitosti.